PS-Przemysł Skalny
Piątek
17 sierpnia 2018
Redakcja

Paweł Zagożdżon

 

Paweł Zagożdżon

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, geolog o specjalizacji geologia podstawowa i poszukiwawcza. Doktor nauk technicznych - rozprawa doktorska pt. „Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów”. Od roku 1994 asystent, a od 2001 adiunkt na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Zainteresowania naukowe skupione wokół geologicznych badań dawnych podziemnych wyrobisk górniczych, historii górnictwa, tzw. zgorzeli słonecznej występującej w bazaltach, różnych aspektów geologii złóż, wulkanizmu, tektoniki i geotektoniki. Autor i współautor około 40 artykułów naukowych oraz 25 publikacji w materiałach konferencyjnych, również z zakresu meteorytyki, geoturystyki i archeologii. Autor i współautor szeregu raportów badawczych, opracowań i opinii, dotyczących m.in. technicznych badań bazaltów polskich i ukraińskich, glin ceramicznych oraz granitów, czy chemiczno-technologicznej i petrograficznej charakterystyki węgli brunatnych.

Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia m.in. z przedmiotów Geologia złożowa i górnicza, Geotektonika, Modelowanie struktur geologicznych, Modelowanie złóż, Kamienie jubilerskie i ozdobne Polski.

W kadencji 2006–2008 Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Współorganizator corocznej konferencji „Dziedzictwo i Historia Górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych” (od 2005r.), redaktor corocznego wydawnictwa zwartego pt. „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury” (od 2008).

Zawzięty popularyzator nauki w zakresie geologii podstawowej, geologii złóż i górnictwa. Liczne pokazy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, referaty i prezentacje w szkołach, w ramach Akademii Młodych Odkrywców, Uniwersytetu Dzieci i wykładów popularnonaukowych Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podczas różnorodnych imprez specjalistycznych (Giełda Minerałów, Targi Kamień–Stone i in.). Współautor stałej rubryki encyklopedycznej STEGOS (od roku 2007) oraz szeregu artykułów w czasopiśmie branżowym Nowy Kamieniarz. Artykuły popularnonaukowe w czasopismach Wiedza i Życie, Pielgrzymy (Informator Krajoznawczy. SKPS Oddz. Wrocł. PTTK), Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej i in.

 
 
Do góry   do góry
O nas

Redakcja