PS-Przemysł Skalny
Wtorek
16 stycznia 2018
Redakcja

Andrzej J. Wójcik

 

Andrzej J. Wójcik

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Geolog, historyk nauki, kustosz dyplomowany, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, INHIGEO  International Commission on the History of Geological Science of IUGS, TICCIH – International Committete for the Conservation of the Industrial Heritage, ICOM – International Council of Museum, autor artykułów w specjalistycznych czasopismach z zakresu geologii, górnictwa, ochrony środowiska oraz historii nauk geologiczno-górniczych.

 
 
Do góry   do góry
O nas

Redakcja